.: نپر ! :.

به نام خدا

حسین و حسن و محسن و حمید و محمد و به به رو می گه خسین و خسن و مخسن و خمید و مخمد و بخ بخ.

همسر به شدت برای آموزش بیان صحیح کلمات باهام مبارزه می کنه. دیدگاهش اینه که بلاخره یاد می گیره، لازم نیست به این زودی از دنیای کوچولویی در بیاد. به اندازه کافی خودش شتاب داره. دیگه لباسشم داره خودش می پوشه. الان بهش گفتم بگو حسین گفت حسین. هول کردم. تند و تند ازش همه عبارات بالا رو پرسیدم و همه رو با ح گفت. خدای من هفته پیش همه اش خ بود. چی شد یوهو... دوباره پرسیدم. 

خسین 

خسن

مخسن

خمید

بخ بخ

هوووووففففف  درست شد.پی نوشت:

جوری ترسیدم که انگار یه دستگاه بزرگ دیجیتالی گرون قیمت رو خراب کردم. 

:))


منبع این نوشته : منبع
حسین